VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Komunalni poslovi, izgradnja i poslovi MZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Milja Tomovoć, Stručni saradnik za komunalne poslove
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: miljatomovic@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se odobrava podnosiocu zahtjeva sječa stabala na određenoj javnoj površini..
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o komunalnim djelatnostima, član 2 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 124/11); Odluka o komunalnom redu, član 63 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 10/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 10 KM 562-001-80345539-02 i taksenom markicom Vr.prih.: 722121; budž.org. 9999999; prima. Opština Sokolac-budžet
Naknada za posječeno drvo Zavisi od procjene komisije 562-001-80345539-02 Vr.prih.: 722121; budž.org. 9999999; prima. Opština Sokolac-budžet
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime oca
Jmb/Jib
Broj lične karte
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon/Kontakt osoba
Naznaka lokacije na kojoj se planira sječa
Razlog sječe
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>