VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Komunalni poslovi, izgradnja i poslovi MZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Milja Tomovoć, Stručni saradnik za komunalne poslove
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: miljatomovic@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se dodjeljuje broj zgrade podnosiocu zahtjeva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o komunalnim djelatnostima, član 2 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 124/11); Zakon o uređenju prostora i građenju, član 67 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 40/13); Uredba o naseljenim mjestima koja čine područje jedinice lokalne samouprave, član 1, 50 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 4/10); Odluka o određivanju imena, obilježavanju i označavanju brojevima naselja, ulica, trgova, obilježja i zgrada na području Opštine Sokolac, član 19 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 26/07);.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 10 KM 562-001-80345539-02 i taksenom markicom Vr.prih.: 722121; budž.org. 9999999; prima. Opština Sokolac-budžet
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Jmb/Jib
Adresa/Sjedište
Broj lične karte
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za upotrebu zgrade Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Dokaz o vlasništvu zemljišta Republička uprava za geodetske imovinsko pravne poslove Ovjerena kopija Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (naknada se plaća)
Katastarski plan Republička uprava za geodetske imovinsko pravne poslove Ovjerena kopija Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (naknada se plaća)
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>