VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Komunalni poslovi, izgradnja i poslovi MZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Milja Tomovoć, Stručni saradnik za komunalne poslove
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: miljatomovic@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se odobrava podnosiocu zahtjeva zauzimanje određene javne površine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o komunalnim djelatnostima, član 2, 6 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 124/11); Zakon o uređenju prostora i građenju, član 67 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 40/13); Odluka o komunalnom redu, član 63 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 10/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 10 KM 562-001-80345539-02 i taksenom markicom Vr.prih.: 722121; budž.org. 9999999; prima. Opština Sokolac-budžet
Naknada za zauzimanje javnih površina (zakup gradskog građevisnosg zemljišta) U prvoj stambeno poslovnoj zoni visina naknade za zakup 1m2 gradskog građevinskog zemljišta mesečno iznosi 3 KM, u drugoj zoni 2 KM, u trecoj zoni 1 KM, u četvrtoj zoni 0,50 KM, u petoj zoni 0,50 KM, u šestoj zoni 0,50 KM (povremeno korištenje GGZ i parkiranje motornih vozila: 0,30 KM/m2; jarboli: 20KM/kom. godišnje u prvoj i drugoj zoni, a u trećoj 70%; stubovi rasvjete za reklamiranje: 20 KM/kom. mjesečno; reklamne table, panoi i reklamne vitrine: 50 KM/m2 reklamne površine godišnje u prvoj i drugoj zoni, a u trećoj zoni 70%; transparenti: 10 KM dnevno) 562-001-80345539-02 Vr.prih.: 722121; budž.org. 9999999; prima. Opština Sokolac-budžet
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime oca
Jmb/Jib
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon/Kontakt telefon
Broj parcele
Mjesto parcele
Ime vlsnika parcele
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji firme (za pravno lice) Sud ili Odjeljenje za privredu i finansije Kopija
Dokaz o vlasništvu parcele koju žele privremeo koristiti Katastar Kopija Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (plaća se naknada)
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Privremeno (maksimalno na godinu dana)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>