VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Snježana Jolović, Samostalni stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: snezanajolovic@yahoo.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ugovorom se stiče pravo svojine na zemljištu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o stvarnim pravima, član 348 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 120/08, 58/09, 95/11); Zakon o uređenju prostora i građenju, član 68 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 40/13); Zakon o lokalnoj samoupravi, član 30 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13); Pravilnik o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini RS i jedinica lokalne samouorave, član 6 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 20/12); Statut Opštine Sokolac, član 37 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 01/05, 34/07, 6/10, 5/13, 03/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon/Kontakt osoba
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno knjižni izvadak za zemljišnu česticu kojua se kupuje ili List nepokretnosti Republička uprava za geodetske imovinsko pravne poslove Original Pribavljanje po službenoj dužnosti (samo u ovom slučaju navedeni dokumenti se pribavljaju o trošku opštine Sokolac)
Lična karta Ministarsvo unutrašnjih poslova Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 40 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>