VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Papić, Stručni saradnik za stambene odnose i građevinarstvo
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: biljanap1969@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Stranka na zahtjev dobija uvjerenje o određenoj činjenici koja joj je neophodna za rješavanje određenih pitanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 159, 160 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izdavnje uvjernja 5 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime oca
Jmb/Jib
Broj lične karte
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon/Kontakt osoba
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o dodjeli stana Notar Na uvid Ako dokument potreban za izdavanje uvjerenja izdaje Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove onda se taj dokument pribavlja na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom (plaća se naknada)
Ugovor o kupovini stana Notar Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Istoga dana, a najksanije u roku od 5 dana (ako postoji potreba izlaska na teren i utvrđivanja dodatnih činjenica 10 dana)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>