VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Papić, Stručni saradnik za stambene odnose i građevinarstvo
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: biljanap1969@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obavještenjem se saopštava zajednici da je izvršena izmjena imena etažnog vlasnika u registarskom listu zajednice.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o održavanju zgrada, član 23 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 101/11);.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv zajednice etažnih vlasnika
Adresa
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis zastupnika zajednice etažnih vlasnika
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu prava svojine na predmetnom stanu novog vlasnika Republička uprava za geodetske imovinsko pravne poslove Kopija Uz original na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>