VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Papić, Stručni saradnik za stambene odnose i građevinarstvo
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: biljanap1969@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Na propisanom obrascu se upisuje da je izvršena kontrola zakonitog obračuna otkupne cijene stana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o privatizaciji državnih stanova, član 17 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 118/11, 67/13); Uputstvo o utvrđivanju otkupne cijene stana i obrascima za primjenu zakona, član Cijelo uputstvo (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/01);.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime oca
Jmb/Jib
Broj lične karte
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon/Kontakt osoba
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zzahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje da se na stanu ne vodi sudski spor Nadležni sud Original Ovdje se koriste dokumenti u formi u kojoj su priloženi za obračun otkupne cijene stana i nalaze se već u spisu.
Rješenje o dodjeli stana Vlasnik stana Ovjerena kopija
Ugovor o korištenju stana Između Opštine i podnosioca zahtjeva Ovjerena kopija
Kućna lista Odjeljenje za opštu upravu Original
Potvrde o radnom stažu podnsioca zahtjeva i svih punoljetnih članova domaćinstva (ili potvrda iz PIO-a, ako je ranije bio zaposlen) Poslodavac Original
Lične krte punoljetnih članova domaćinstva ili rodni listovi maloljetnih članova domaćinstva Ministarstvo unutrašnjih poslova/Odjeljenje za opštu upravu Ovjerena kopija
Rješenje o učešću u ratu; Uvjerenje o invalidnosti; (ako postoji) Odjeljenje za opštu upravu (kancelarija boračko-invalidske zaštite) Ovjerena kopija
Rješenje o statusu porodice poginulog borca (ako postoji) Odjeljenje za opštu upravu (kancelarija boračko-invalidske zaštite) Ovjerena kopija
Uvjerenje o starosti zgrade u kojoj se nalazi stan koji je predmet otkupa i građevinskoj zoni kojoj pripada Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Ovjerena kopija
Uvjerenje o statusu raseljenog lica Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica RS Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno (Ugovor o otkupu). Do momenta otplate-najduže 20 godina (Ugovor o plaćanju otkupne cijene na otplatu)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>