VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Papić, Stručni saradnik za stambene odnose i građevinarstvo
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: biljanap1969@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se vrši promjena lica ovlašćenih za zastupanje zajednice etažnih vlasnika.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o održavanju zgrada, član 23 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 101/11); Pravilnik o upisu u registar zajednice etažnih vlasnika stambenih zgrada, član 15 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/03, 27/12);.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na upis promjene lica ovlaštenog za zastupanje 20 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica (zajednica etažnh vlasnika)
Broj zgrade
Broj ulaza
Broj lamele
Adresa
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Popunjen obrazac registarskog lista Iz kompleta obrazaca (Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju) Original
Akt o imenovanju lica koja su ovlašćena za zastupanje Zajednica etažnih vlasnika Original
Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje zajednice Iz kompleta obrazaca (Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju) Ovjerena kopija
Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi Banka ili pošta Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>