VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Papić, Stručni saradnik za stambene odnose i građevinarstvo
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: biljanap1969@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se vrši upis osnivanja zajednice etažnih vlasnika u registar zajednica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske br. 22/13, 87/07, 50/10); Zakon o održavanju stambenih zgrada, član 19 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 16/02, 65/03, 101/11); Pravilnik o upisu u registar zajednice etažnih vlasnika stambenih zgrada, član 17 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/03, 27/12);.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Građevinska taksa 35 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica (zajednica etažnh vlasnika)
Broj zgrade
Broj ulaza
Broj lamele
Adresa
Kontakt telefon
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Popunjen obrazac registarskog lista Iz kompleta obrazaca (Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju) Original
Osnivački akt zajednice Zajednica etažnih vlasnika Original
Ovjeren spisak članova zajednice (etažnih vlasnika) Zajednica etažnih vlasnika Original
Odluka o imenovanju zastupnika zajednice Zajednica etažnih vlasnika Original
Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje zajednice Iz kompleta obrazaca (Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju) Original
Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi Banka ili pošta Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE  Obrazac se kupuje u knjižari.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA