VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Milanka Grujić, Viši stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam
Telefon: 057/448-714 – Lokal 109
E-mail: milankagrujic@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje izvoda koji predstavlja podlogu za izdavanje lokacijskih uslova i izradu stručnog mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 159 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Izvod iz prostrnog plana Grada Istočno Sarajevo, član Cijeli izvod (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 19/14);.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Administrativna taksa za izdavanje izvoda iz prostorno – planske dokumentacije 8 KM 562-001-80345539-02 i taksenom markicom Vr.prih.: 722121; budž.org. 9999999; prima. Opština Sokolac-budžet
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime oca
Jmb/Jib
Lična karta (broj i mjesto izdavanja)
Adresa stanovanja
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjea
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Republička uprava za geodetske imovinskopravne poslove Original ili Ovjerena kopija Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (plaća se naknada)
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Važi dok je na snazi prostorni plan
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>