VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za privredu i finansije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu i društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mira Sarić, Samostalni stručni saradnik za oblast obrazovanja i vaspitanja
Telefon: 057/448-712 – Lokal 113
E-mail: mirasaric9@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela studentskih stipendija uspješnim studentima, studentima sa teškim finansijskim stanjem, te studentima poginulih borca.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o lokalnoj samoupravi, član 30 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13); Statut Opštine Sokolac, član 79 (Služben novine Grada Istočno Sarajevo broj: 10/05, 34/07, 6/10, 5/13, 3/14); Pravilnik Opštine Sokolac, član 5 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 3/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (očevo ime) i prezime
Jmb
Lična karta (broj i mjesto izdavanja)
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Fakultet i sjedište fakulteta
Studijski program
Godina prvog upisa na studijski program
Prosječna ocjena
Naziv banke
Broj tekućeg računa
Podatak da je dijete poginulog borca VRS, invalida VRS ili samohranog roditelja.
Datum podnošenj zahtjeva (prijave na konkurs)
Potpis studenta
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje da je redovan student u tekućoj školskoj godini Visokoškolska ustanova Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija sa prosječnom ocjenom (studenti prve godine podnose uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni iz srednje škole) Visokoškolska ustanova Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da su djeca poginulih boraca i RVI-a do četvrte kategorije Opštinski organ nadležan za poslove boračko invelidske zaštite Original ili Ovjerena kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista Odjeljenje za opštu upravu Original
Uvjerenje o prosjeku plate zaposlenih članova porodičnog domaćinstva za period januar-septembar tekuće godine/poslednji ček od penzije/invalidnine Ustanova ili firma u kojoj je zaposleni član domaćinstva u radnom odnosu Original ili Ovjerena kopija
Potvrda da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Nadležni Zavod za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Izjava studenta da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja Odjeljenje za opštu upravu Original
Tekući račun studenta Banka Kopija
Lična karta studenta Ministarstvo unutrašnjih poslova Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana od dana zatvaranja konkursa
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>