VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za privredu i finansije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu i društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Renovica Cvijetić, Samostalni stručni sardnih za nauku, kulturu, zdravstvo i informisanje
Telefon: 057/448-712 – Lokal 110
E-mail: biljacrenovica@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obavještenjem se podnosiocu zahtjeva daje informacija koja se vodi u službenoj evidenciji organa..
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član Cijeli zakon (zavisno od vrste postupka) (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o slobodi pristupa informacijama, član 14 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 20/01); Uputstvo o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama, član Cijelo uputstvo (Interni akt, nije objavljen).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za kopirane stranice (preko 10 stranica) 0,20 KM po kopiranoj stranici 562-001-80345539-02 Prima: Opština Sokolac-budžet
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezimme/Naziv pravnog lica
Ime jednog roditelja
Jmb/Jib
Lična karta (broj i mjesto izdavanja)
Adresa stanovanja/Sjedište
Kontakt telefon/Kontakt osoba
Naznačenje informacije koja se traži
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>