VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za privredu i finansije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu i društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Obrad Ećimović, Samostalni stručni saradnih za privatno preduzetništvo/Branka Janković, Viši stručni saradnik za privatno preduzetništvo
Telefon: 057/448-712 – Lokal 113
E-mail: mitar.przulj@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se registruje čamac..
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o unutrašnjoj plovidbi, član 25, 60 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 58/01, 33/06, 1/08, 100/11); Pravilnik o upisu čamaca u registar, izdavanju plovidbene dozvole i označavanju čamaca registarskim oznakama, član 2 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 3/07); Rješenje o visini naknade za korištenje objekata bezbjednosti plovidbe, član Tačka 1 i 2 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 100/07)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za korištenje objekata bezbjednosti plovidbe Naknada se plaća za svaku kalendarsku godinu: 1. za čamce bez motornog pogona 50,00 KM; 2. za čamce sa motornim pogonom 100 KM; 3. za brodove do 500t istisnine 200 KM, a za svakih narednih 500t plaćaju naknadu od 50 KM. Korisnici vodenih površina na kojima nema uređenih plovnih puteva i vlasnici plutajućih objekata koji se koriste za vlastite potrebe, sport i rekreaciju plaćaju naknadu od 50 KM. 562-099-00000556-87 Vr.prih.: 722511; budž.org. 164801; prima. Javni prihodi Republike Srpske
Taksa na rješenje 25 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezimme
Ime jednog od roditelja
Jmb
Broj lične karte
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Vrsta čamca
Marka motora
Nosivost
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Svjedočanstvo-uvjerenje o sposobnosti za plovidbu Ministarstvo saobaćaja i veza, ovlašćeno pravno lice Original ili Ovjerena kopija
Svjedočanstvo o baždarenju Ministarstvo saobaćaja i veza, ovlašćeno pravno lice Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o plaćenoj naknadi za korištenje objekata bezbjednosti plovidbe Banka ili pošta Ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu Izjava podnosioca zahtjeva ili račun o kupovini čamca Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>