VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za privredu i finansije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu i društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Obrad Ećimović, Samostalni stručni saradnih za privatno preduzetništvo/Branka Janković, Viši stručni saradnik za privatno preduzetništvo
Telefon: 057/448-712 – Lokal 113
E-mail: mitar.przulj@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Donošenjem rješenja privremeno ili trajno prestaje da postoji obavljanje preduzetničke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o zanatsko-preduzetničkom postupku, član 30, 31 (Službeni glasnik Republike Srpske broj:117/11, 121/12, 67/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 25 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Poslovno ime
Registarski broj
Ime i prezime
Jmb/Jib
Svrha promjene (obavezno navesti vrstu promjene)
Vrsta prestanka (trajni ili privremeni)
Razlozi za trajni prestanak
Datum prestanka
Datum nastavka (kod privremenog prestanka)
Ime (ime jednog roditelja) i prezime punomoćnika (ako punomoćik podnosi zahtjev)
Adresa prebivališta ili boravišta punomoćnika (ako punomoćnik podnosi zahtjev)
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta (za strane državljane pasoš) Ministarstvo unutrašnjih poslova Ovjerena kopija
Rješenje o registraciji osnivanja preduzetnika ili rješenje o registraciji izdvojenog poslovnog prostora Odjeljenje za privredu i finansije Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno (ali se u privremenom rješenju privremeni prestanak može utvrditi u ukupnom trajanju od 6 mjeseci u periodu od 2 godine)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca