VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za privredu i finansije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu i društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Obrad Ećimović, Samostalni stručni saradnih za privatno preduzetništvo/Branka Janković, Viši stručni saradnik za privatno preduzetništvo
Telefon: 057/448-712 – Lokal 113
E-mail: mitar.przulj@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se mijenjaju podaci o izdvojenom poslovnom prostoru (promjena naziva izdvojenog poslovnog prostora, podataka o izdvojenom poslovnom prostoru, pretežne djelatnosti, upis nove djelatnosti i brisanje djelatnosti).
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o zanatsko-preduzetničkom postupku, član 6, 28 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 117/11, 121/12, 67/13); Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra preduzetnika, član 13 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 81/12); Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika, član Cijeli pravilnik (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 53/14); Uredba o preduzetničkoj djelatnosti (samo kod promjene pretežne djelatnosti i upisa nove djelatnosti), član Cijela uredba (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 25/15); Podzakonski akti: Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, član Cijela uredba (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 9/13, 39/13);.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 20 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime izdvojenog poslovnog prostora
Podbroj JIB
Registarski broj
Adresa (ulica i broj, mjesto, opština, poštanski broj)
E-mail
Kontakt telefon
Faks
Mjesto obavljanja djelatnosti
Osnovna djelatnost u izdvojenom prostoru
Ostale djelatnosti
Ime (ime roditelja) i prezime poslovođe izdvojenog poslovnog prostora
Jmb
Broj lične karte
Adresa prebivališta ili boravišta
Stručna sprema
Zanimanje
Obim ovlašćenja
Razlozi za trajni prestanak obavljanja djelatnosti (ako je riječ o takvoj promjeni)
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta (za strane državljanje pasoš) Ministarstvo unutršnjih poslova Ovjerena kopija
Rješenje o registaciji izdvojenog poslovnog prostora Odjeljenje za privredu i finansije Kopija
Rješenje o registraciji osnivanja preduzetnika (ako se mijenja poslovno ime) Odjeljenje za privredu i finansije Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca