VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za privredu i finansije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu i društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Obrad Ećimović, Samostalni stručni saradnih za privatno preduzetništvo/Branka Janković, Viši stručni saradnik za privatno preduzetništvo
Telefon: 057/448-712 – Lokal 113
E-mail: mitar.przulj@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se mijenjaju podaci o preduzeniku (npr. promjena poslovnog imena preduzetnika, podataka o sjedištu, vremena obavljanja djelatnosti, vrste djelatnosti, mjesta obavljanja djelatnosti, ličnih podataka preduzetnika, lične adrese preduzetnika, broja i strukture vlasnika, promjena pretežne djelatnosti, upis nove djelatnosti i brisanje djelatnosti).
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o zanatsko-preduzetničkom postupku, član 6, 15, 16, 21, 25, 26 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 117/11, 121/12, 67/13; Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra preduzetnika, član 13 (Službeni glsnik Republike Srpske broj: 81/12); Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika, član Cijeli pravilnik (Službeni glasnik republike Srpske broj: 53/14); Uredba o preduzetničkoj djelatnosti (samo kod promjene pretežne djelatnosti i upisa nove djelatnosti), član Cijela uredba (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 25/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 20 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Poslovno ime
Registarski broj
Ime i prezime
Jmb/Jib
Svrha promjene (precizno navesti vrstu promjene npr: poslovno ime, novo sjedište i sl.)
Naznaka novih podataka (novo poslovno ime, novo sjedište i sl.)
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta (za strane državljane pasoš) Ministarstvo unutršnjih poslova Ovjerena kopija
Rješenje o registaciji preduzetnika ili uvjerenje o obavljanju djelatnosti ako je sjedište na području druge jedinice lokalne samouprave Odjeljenje za privredu i finansije Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca