VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za privredu i finansije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu i društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Obrad Ećimović, Samostalni stručni saradnih za privatno preduzetništvo/Branka Janković, Viši stručni saradnik za privatno preduzetništvo
Telefon: 057/448-712 – Lokal 113
E-mail: mitar.przulj@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se odobrava da preduzetnik može obavljati preduzetničku djelatnost izvan svojih poslovnih prostorija na jednoj ili više lokacija..
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o zanatsko-preduzetničkom postupku, član 6, 21, 28 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 117/11, 121/12, 67/13; Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, član Cijela uredba (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 9/13, 39/13); Uredba o preduzetničkim djelatnostima, član 2, 3, 4 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 25/15); Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika, član Cijeli pravilnik (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 53/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje Zanatska radnja: 25 KM; trgovinska i ugosriteljska: 30 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Puno ili skraćeno poslovno ime preduzetnika
Oznaka da je riječ o izdvojenom prostoru, naziv, mjesto
Adresa (ulica i broj, mjesto, opština, poštanski broj)
E-mail
Kontakt telefon
Faks
Mjesto obavljanja djelatnosti (poslovni prostor, stambeni prostor, bez prostora)
Osnovna djelatnost u izdvojenom prostoru
Ostale djelatnosti
Ime (ime roditelja) i prezime poslovođe izdvojenog poslovnog prostora
Jmb
Broj lične karte
Adresa prebivališta ili boravišta
Stručna sprema
Zanimanje
Obim ovlašćenja
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Ovjerena kopija
Rješenje o registraciji preduzetnika Odjeljenje za privredu i finansije Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca