VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za privredu i finansije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu i društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Obrad Ećimović, Samostalni stručni saradnih za privatno preduzetništvo/Branka Janković, Viši stručni saradnik za privatno preduzetništvo
Telefon: 057/448-712 – Lokal 113
E-mail: mitar.przulj@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se registruje osnivanje zajedničke radnje nakon čega se može započeti planiranje aktivnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o zanatsko-preduzetničkom postupku, član 21 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 117/11, 121/12, 67/13); ; Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, član Cijela uredba (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 9/13, 39/13); Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski, član 1, 2, 4 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 63/12); Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika, član Cijeli prvilnik (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 53/14); Uredba o preduzetničkim djelatnostima, član 2, 3,4 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 25/15); Pravilnik o djelatnostima za čije obavljanje nije potreban poslovni prostor, član 1, 2, 4 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 63/12)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje Zanatska: 25 KM po radnji; trgovinska i ugostiteljska: 30 KM po radnji Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime roditelja) i prezime
Jmb
Broj lične karte
Adresa prebivališta ili boravišta
Stručna sprema
Zanimanje
Kontakt telefon
Poslovno ime
Skraćeno poslovno ime
Sjedište
Način obavljanja djelatnosti (vrijeme, vrsta i mjesto)
Pretežna djelatnost
Lični podaci o poslovođi (ako postoji)
Naznaka koji ortak ima ovlašćenje za zastupanje
Datum podnošenja zahtjeva
Potpisi ortaka
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta (za strane državljane pasoš) Ministarstvo unutrašnjih poslova Ovjerena kopija
Dokaz da pravosnažnom odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova Original
Ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi ortaka Notar ili ovjera uz prisutvo svih ortaka na protokolu Opštine Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca