VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za privredu i finansije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu i društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Obrad Ećimović, Samostalni stručni saradnih za privatno preduzetništvo/Branka Janković, Viši stručni saradnik za privatno preduzetništvo
Telefon: 057/448-712 – Lokal 113
E-mail: mitar.przulj@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se mijenja određeni podatak kod javnog prevoza (promjena poslovnog sjedišta, promjena firme, promjena registarskog broja vozila ili promjena vozila).
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju, član 6, 7, 53, 56, (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 111/08, 50/10, 12/13); Pravilnik o izdavanju licenci za vozilo i ispunjavanju tehničko-eksploatacionih i ekoloških uslova za vozilo kojim se vrši prevoz, član Cijeli pravilnik (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 32/09).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 20 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Poslovno ime
Registarski broj
Ime i prezime
Jmb/Jib
Svrha promjene (precizno navesti vrstu promjene)
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Na uvid
Potvrda o ispravnosti i opremljeenosti vozila za prevoz stvari u drumskom saobraćaju Stanica za tehnički pregled vozila Original ili Ovjerena kopija
Protokol o ispitivanju vozila Stanica za tehnički pregled vozila Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o vlasništvu Ministarstvo unutršnjih poslova Ovjerena kopija
Potvrda o registaciji vozila Ministarstvo unutršnjih poslova Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca