VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za privredu i finansije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu i društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Obrad Ećimović, Samostalni stručni saradnih za privatno preduzetništvo/Branka Janković, Viši stručni saradnik za privatno preduzetništvo
Telefon: 057/448-712 – Lokal 113
E-mail: mitar.przulj@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se odobrava vršenje prevoza za vlastite potrebe..
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnk Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju, član 6, 7, 53, 56, (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 111/08, 50/10, 12/13); Pravilnik o izdavanju licenci za vozilo i ispunjavanju tehničko-eksploatacionih i ekoloških uslova za vozilo kojim se vrši prevoz, član Cijeli pravilnik (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 32/09).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 30 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Jmb
Lična karta (broj i mjesto izdavanja)
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Naziv preduzeća
Jib
Naznaka da li se zahtjev podnosi za obavljanje registrovane djelatnosti ili za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
Marka vozila
Tip vozila
Nosivost
Registarski broj
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Vozačka dozvola Ministarstvo unutrašnjih poslova Ovjerena kopija
Potvrda o registraciji za obavljanje registovane djelatnosti/Potvrda o registraciji kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva Odjeljenje za privredu i finansije Ovjerena kopija
Tehnički pregled vozila Stanica za tehnički pregled vozila Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o vlasništvu Ministarstvo unutrašnjih poslova Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>