VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za privredu i finansije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu i društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Obrad Ećimović, Samostalni stručni saradnih za privatno preduzetništvo/Branka Janković, Viši stručni saradnik za privatno preduzetništvo
Telefon: 057/448-712 – Lokal 113
E-mail: mitar.przulj@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se registruje obavljenje samostalne preduzetničke djelatnosti, nakon regisracije preduzetnik može započeti planiranje aktivnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o zanatsko-preduzetničkom postupku, član 21 (Službeni glasnik Republike Srpske broj:117/11, 121/12, 67/13); Zakon o saobraćaju, član 6, 8, 9, 13, 46 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 111/08, 50/10, 12/13); Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, Cijela uredba (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 9/13, 39/13); Pravilnik o izdavanju licence za vozilo i ispunjavanju tehničko-eksploatacionih i ekoloških uslova za vozilo kojim se vrši prevoz, član 20 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 32/09, 35/10); Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika, Cijeli pravilnik (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 53/14); Uredba o preduzetničkim djelatnostima, član 2, 3, 4 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 25/15); Odluka o taksi prevozu na području Grada Istočno Sarajevo, član 8 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 23/09).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 30 KM za prevoz stvari; 25 KM za prevoz lica i taksi prevoz Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime jednog roditelja) i prezime
Jmb
Broj lične karte
Adresa prebivališta ili boravišta
Stručna sprema
Zanimanje
Kontakt telefon
Poslovno ime
Skraćeno poslovno ime
Sjedište
Način obavljanja djelatnosti (vrijeme, vrsta i mjesto)
Pretežna djeltnost
Lični podaci o poslovođi (ako postoji)
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Ovjerena kopija
Dokaz da pravosnažnom odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova Original
Vozačka dozvola Ministarstvo unutrašnjih poslova Ovjerena kopija
Dokaz o zvršenom najmanje trećem stepenu saobraćajne struke, vozač motornih vozila ili najmanje četvrti stepen obrazovanja saobraćajne struke drumskog smjera Srednja škola, saobraćajni smjer Ovjerena kopija
Ugovor o parkiralištu Preduzeća koja imaju odgovarajuća auto parkirališta Original ili Ovjerena kopija
Tehnički pregled vozila Stanica za tehnički pregled vozila Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o vlasništvu Ministarstvo unutrašnjih poslova Ovjerena kopija
Potvrda o registraciji vozila Ministarstvo unutrašnjih poslova Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca