VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za privredu i finansije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu i društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Obrad Ećimović, Samostalni stručni saradnih za privatno preduzetništvo/Branka Janković, Viši stručni saradnik za privatno preduzetništvo
Telefon: 057/448-712 – Lokal 113
E-mail: mitar.przulj@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješnjem se registruje obavljenje samostalne preduzetničke djelatnosti. Nakon regisracije preduzetnik može započeti planiranje aktivnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske br. 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o zanatsko-preduzetničom postupku, član 21 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 117/11, 121/12, 67/13); Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, član Cijela uredba (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 9/13, 39/13); Pravilnik o izmjenama pravilnika o zntskim djelatnostima, član Cijeli pravilnik (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 98/14); Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika, član Cijeli pravilnik (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 53/14); Uredba o preduzetničkim djelatnostima, član 2, 3, 4 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 25/15); Pravilnik o djelatnostima za čije obavljanje nije potreban poslovni prostor, član 1, 3, 4 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 63/12); Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenom prostoru, član 1, 3, 4 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 63/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje  Zanatske radnje 25 KM (samo za samostalne zanatske radnje za preradu drveta 30 KM);

Trgovinske i ugostiteljske radnje, auto-škole, videoteke, igraonice 30 KM

Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime roditelja) i prezime
Jmb
Broj liične karte
Adresa prebivališta ili boravišta
Stručna sprema
Zanimanje
Kontakt telefon
Poslovno ime
Skraćeno poslovno ime
Sjedište
Način obavljanja djelatnosti (vrijeme, vrsta, mjesto)
Pretežna djelatnost
Lični podaci o poslovođi (ako postoji)
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili pasoš za stranog državljanina Opština Sokolac Ovjerena kopija
Dokaz da pravosnažnom odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Ministarstvo unutršnjih poslova Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca