VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Branka Pejović, Stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu i civilnu zaštitu
Telefon: 057/448-712 – Lokal 116
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje potvrde o statusu RVI radi povlastice prilikom uvoza putničkog motornog vozila.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, član 56 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 134/11, 9/12, 40/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime
Jmb
Broj lične karte
Adresa
Kontakt telefon
Naznačenje postotka invaliditeta
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje nadležnog organa o statusu RVI (jer samo RVI imaju pravo na to) na koje je data saglasnot Ministartsva rada i boračko-invalidske zaštite) Odjeljenje za opštu upravu, odsjek za boračko-invalidsku zaštitu Ovjerena kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca