VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Branka Pejović, Stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu i civilnu zaštitu
Telefon: 057/448-712 – Lokal 116
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela jednokratne novčane pomoći za liječenje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o republičkoj upravi, član 82 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime jednog roditelja) i prezime
Jmb
Broj lične karte
Adresa
Kontakt telefon
Svrha traženja jednokratne novčane pomoći
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje nadležnog organa o ostvarenom statusu Odjeljenje za opštu upravu, matičar Ovjerena kopija
Dokaz da materijale mogućnosti ne obezbjeđuju adekvatno liječenje (Rješenje centra za socijalni rad, evidencija zavoda za zapošljavanje, dokaz o ličnim primanjima) Centar za socijalni rad/Zavod za zapošljavanje/Ustanova ili firma u kojoj je lice zaposleno Original
Kućna lista Odjeljenje za opštu upravu Original
Nalaz i mišljenje nadležne zdravstene ustanove o osnovanosti liječenja (ne starije o 6 mjeseci) Nadležna zdravstvena ustanova Ovjerena kopija
Dokaz o visini potrebnih sredstava (računi, predračuni i sl.) Nadležna zdravstvena ustanova Ovjerena kopija
Rješenje fonda zdravsvenog osuguranja za odobravanje troškova liječenja (ukoliko je fond rješavao, ako nije može izdati uvjerenje da nije rješavao) Fond zdravstvenog osiguranja Ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija o liječenju Nadležna zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Tekući račun Banka Kopija
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>