VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Branka Pejović, Stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu i civilnu zaštitu
Telefon: 057/448-712 – Lokal 116
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i RVI.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, član 39, 55, 60, 75, 87 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 134/11, 9/12, 40/12); Uredba o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i RVI odbrambeno-otadžbinskog rata RS, Cijela uredba (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 43/07, 73/08, 18/11).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime jednog roditelja) i prezime
Jmb
Broj lične karte
Adresa
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažno rješenje o statusu člana porodice poginulog borca Odjeljenje za opštu upravu, odsjek za boračko-invalidsku zaštitu Ovjerena kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Pravosnažno rješenje o statusu ratnog vojnog invalida Odjeljenje za opštu upravu, odsjek za boračko-invalidsku zaštitu Ovjerena kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Dokaz o stambenoj situaciji – potvrda, uvjerenje, ugovor, rješenje nadležnog organa Nadležno odjeljenje Original (ne starije od 6. mjeseci)
Pravosnažno rješenje o kategorizaciji Odjeljenje za opštu upravu, odsjek za boračko-invalidsku zaštitu Ovjerena kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Kućna lista Odjeljenje za opštu upravu Original
Pravosnažno rješenje o vojnom/civilnom invaliditetu – nalaz, ocjena i mišljenje nadležne ljekarske komisije o nesposobnosti za rad Odjeljenje za opštu upravu, odsjek za boračko-invalidsku zaštitu Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>