VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dajana Beatović, Referent za ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa
Telefon: 057/ 448-712 – Lokal 114
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ovjera na terenu se vrši kako bi građanin, koji nije u mogućnosti doći u službene prostorije radi ovjere, mogao ostvarivati svoja prava.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 3 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 116/09); /, član / (/); Upustvo o izvršavanju Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa , član 5 (76/10);.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na ovjeru Ovjera potpisa na ugovoru 9 KM po potpisu, ovjera punomoćja 5 KM, ovjera svakog potpisa 2 KM, ovjera rukopisa i prepisa za svaki polutabak originala 2 KM, ako se sastoji od više plutabaka prvi 2 KM, a svaki sledeći 1 KM, ovjera knjiga gostiju, knjige utsaka i drugih poslovnih knjiga po jednoj knjizi 9 KM. Taksena markica
Taksa na ovjeru izvan službenih prostorija 5 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Jmb
Lična karta (broj i mjesto izdavanja)
Adresa stanovanja
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi lični dokument Ministarstvo unutrašnjih poslova Na uvid
Dokument koji je predmet ovjere Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz o uplaćenoj taksi Banka ili pošta Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>