VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dajana Beatović, Referent za ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa
Telefon: 057/ 448-712 – Lokal 114
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ovjerom dokumenata podnosiocu zahtjeva se omogućava da na osnovu ovjerenog dokumenta ostvari određena prava ili preduzme određene aktivnosti..
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 3 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 116/09); Upustvo o izvršavanju Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa , član 5 (76/10);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na ovjeru Ovjera potpisa na ugovoru 9 KM po potpisu, ovjera punomoćja 5 KM, ovjera svakog potpisa 2 KM, ovjera rukopisa i prepisa za svaki polutabak originala 2 KM, ako se sastoji od više plutabaka prvi 2 KM, a svaki sledeći 1 KM, ovjera knjiga gostiju, knjige utsaka i drugih poslovnih knjiga po jednoj knjizi 9 KM. Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi lični dokument Ministarstvo unutrašnjih poslova Na uvid
Dokument koji je predmet ovjere Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz o uplaćenoj taksi Banka ili pošta Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Istog dana, a najkasnije u roku od 5 dana
OBAVJEŠTENJE Zahtjev se podnosi usmeno.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA