VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Gordana Ćivša, Viši stručni saradnik za pružanje pravne pomoći i građanska stanja
Telefon: 057/ 448-712 – Lokal 114
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Službenik pruža pravnu pomoć sastavljanjem podnesaka, izjava, saglasnosti, punomoći, davanjem savjeta…
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o lokalnoj samoupravi, član 23 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta Ministrstvo unutrašnjih poslova Na uvid Različiti dokumenti, ako je to potrebno, u zavisnosti od toga šta stranka traži
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE Zahtjev se podnosi usmeno.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA