VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Gordana Beatović, Viši stručni saradnik za vojne evidencije
Telefon: 057/448-712 – Lokal 116
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnosioc zahtjeva stiče pravo na borački dodatak.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom potupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, član 87 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 134/11, 9/12, 40/12); Uredba o boračkomm dodatku, član 9 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 52/13, 53/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime jednog roditelja) i prezime
Jmb
Broj lične karte
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta Ministarsvo unutrašnjih poslova Na uvid
Pravosnažno rješenje o kategorizaciji borca Odjeljenje za opštu upravu, odsjek za boračko-invalidsku zaštitu Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Dok postoje zakonski uslovi za uživanje prava
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>