VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Gordana Beatović, Viši stručni saradnik za vojne evidencije
Telefon: 057/448-712 – Lokal 116
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se podosiocu zahtjeva priznaje učešće u ratu za određeni sporni period.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, član 91 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 134/11, 9/12, 40/12); Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja vojnih evidencija, član 11 (Službeni glasnik Republike Srpske broj 66/12 ).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime jednog roditelja) i prezime
Jmb
Broj lične karte
Adresa
Kontakt telefon
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija vojne knjižice Raniji odsjek Ministarsva odbrane Ovjerena kopija
Uvjerenje o učešću u ratu Odjeljenje za opštu upravu Original Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Potvrda VP iz perioda 1992-1996 Ranije vojne pošte VRS Ovjerena kopija
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Na uvid
Nalaz i mišljenje vojno-ljekarske komisije Vojno-ljekarske komisije VRS Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>