VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jelena Kalkan, Samostalni stručni saradnik za upravno-pravno rješavanje
Telefon: 057/448-712
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnosilac zahtjeva stiče dvojno državljanstvo..
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 80/07, 50/10); Zakon o državljanstvu RS, član 11 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 59/14); Zakon o državljanstvu BiH, član 14 (Službene glasnik Republike Srpske broj: 4/97, 13/99, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13); Ugovor o dvojnom državljanstvu između BiH i Savezne Republikke Jugoslavije, član 1, 4 (Službeni glasnik BiH broj: 4/03).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Republička taksa 100 KM 562-099-00000556-87 Vr.prih.: 722119; budž.org. 9999999; prima. Javni prihodi RS
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Očevo ime i prezime
Rođeno prezime
Ime i prezime (rođeno prezime) majke
Dan, mjesec i godina rođenja
Mjesto, opština i država rođenja
Sadašnje državljanstvo
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o sadašnjem državljanstvu Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKV (samo za lica u braku) Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o državljanstvu bračnog supružnika ( samo za lica u braku) Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o odobrenom boravku u RS Terenski centar iz mjesta boravka Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o neosuđivanju Ministarstvo unutrašnjih poslova, po rođenju Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava o prihvatanju pravnog poretka Odjeljenje za opštu upravu Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj taksi Banka ili pošta Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Ministrstvo donosi rješenje
OBAVJEŠTENJE (na osnovu Ugovora o dvojnom državljanstvu između BiH i Savezne Republike Jugoslavije-sad se primjenjuje za državljane Srbije i Crne Gore)
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca