VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jelena Kalkan, Samostalni stručni saradnik za upravno-pravno rješavanje
Telefon: 057/448-712
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sticanje državljanstva na osnovu prebivališta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o državljanstvu BiH, član 38 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 4/97, 13/99, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13); Zakon o državljanstvu RS, član 38, 39 (Službene glasnik Republike Srpske broj: 59/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Republička taksa 100 KM 562-099-00000556-87 Vr.prih.: 722119; budž.org. 9999999; prima. Javni prihodi RS
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Očevo ime i prezime
Rođeno prezime
Ime i prezime (rođeno prezime) majke
Dan, mjesec i godina rođenja
Mjesto, opština i država rođenja
Sadašnje državljanstvo
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o sadašnjem državljanstvu Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKV (samo za lica u braku) Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o prebivalištu i boravištu u RS Ministarstvo unutrašnjih poslova, policijska stanica iz mjesta prebivališta Original ili Ovjerena kopija
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Ovjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj taksi Banka ili pošta Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Ministarstvo donosi rješenje
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca