VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jelena Kalkan, Samostalni stručni saradnik za upravno-pravno rješavanje
Telefon: 057/448-712
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava nasljednika.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o matičnim knjigama, član 42, 46 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 111/09).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 10 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Broj lične karte
Jmb
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o smrti Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKR Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKD Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKV Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o JMB Ministarstvo unutrašnjih poslova Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o zadnjem prebivalištu umrlog Ministarstvo unutrašnjih poslova Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da umrlo lice nije upisano u MKU opštine Sokolac Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>