VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jelena Kalkan, Samostalni stručni saradnik za upravno-pravno rješavanje
Telefon: 057/448-712
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnosilac zahtjeva stiče pravo upisa u MKR opštine Sokolac.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o matičnim knjigama, član 20, 42 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 111/09).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 10 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Broj lične karte
Jmb
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKD Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKV Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da lice nije upisano u MKR opštine Sokolac Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Obavještenje o evidenciji prebivališta-boravišta sa ličnim podacima Ministarstvo unutrašnjih poslova Original ili Ovjerena kopija
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE (lica koja žive u inostranstvu, a imaju državljanstvo BiH)
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>