VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ranka Šiljegović, Matičar /Svjetlana Babović, Matičar
Telefon: 057/448-712 – Lokal 124
E-mail: maticar@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izjavom o nacionalnosti i vjeroispovjesti stranka rješava određena statusna pitanja. Izjavom roditelji upisuju dijete u MKR, određuju lično ime i ostala statusana pitanja. Izjavom roditelja dijete stiče državljanstvo. Promjenom prezimena stranka rješava statusna pitanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 12 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 111/09); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, član Cijelo uputstvo (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 50/10). Porodični zakon, član 12 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 54/02); Zakon o državljanstvu, član 9 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 59/14); Zakon o ličnom imenu, član 8 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 27/93).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta/Pasoš/Vozačka dozvola Ministarstvo unutrašnjih poslova Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Odmah
OBAVJEŠTENJE Zahtjev se podnosi usmeno.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA