VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ranka Šiljegović, Matičar /Svjetlana Babović, Matičar
Telefon: 057/448-712 – Lokal 124
E-mail: maticar@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zapisnikom se stranci potvrđuje državljanstvo..
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o državljanstvu, član 6 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 59/14); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, član Cijelo uputstvo (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 50/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Na uvid
Uvjerenje o kretanju Ministarstvo unutrašnjih poslova Original
Uvjernje o državljanstvu jednog roditelja Odjeljenje za opštu upravu Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Odmah
OBAVJEŠTENJE Zahtjev se podnosi usmeno. (kad roditelji, najčešće porijeklom iz FBiH, daju izjavu da su saglasni da dijete ima državljanstvo RS)
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA