VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ranka Šiljegović, Matičar / Svjetlana Babović, Matičar
Telefon: 057/448-712 – Lokal 124
E-mail: maticar@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnosiocu zahtjeva se određuje datum vjenčanja..
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjima, član 22 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 111/09); Porodični zakon, član 16 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 54/02); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, član Stav 143 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 50/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za vjenčanje 40 KM za vjenčanja u sali; 100 KM za vjenčanja izvan sale Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvodi iz MKR za mladence Odjeljenje za opštu upravu Original
Uvjerenje o državljanstvu Odjeljenje za opštu upravu Original
Lične karte maldenaca Ministarstvo unutršnjih poslova Na uvid
Lične karte svjedoka Ministarstvo unutršnjih poslova Na uvid
Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju Odjeljenje za opštu upravu Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Odmah
OBAVJEŠTENJE Zahtjev se podnosi usmeno.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA