VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za lokalni razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za poljoprivredu
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zoran Vuković, Šef odsjeka za poljoprivredu
Telefon: 057/448-712 – Lokal 115
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Davanje poljoprivrednog zemljišta pod zakup.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o poljoprivrednom zemljištu, član 58, 59, 60 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12); Prvilnik o postupku davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup u svojini RS, član Cijli pravilnik (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 47/12); Odluka Skupštine opštine Sokolac o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta (ova odluka se donosi za svako raspisivanje javnog poziva), Cijela odluka (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 10/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Cijena godišnje zaupnine 1. klasa: 90 KM po hektaru; 2. klasa: 80 KM po hektaru; 3. klasa: 70 KM po hektaru; 4. klasa: 60 KM po hektaru; 5. klasa: 50 KM po hektaru; 6,7 i 8. klasa: 30 KM po hektaru (50% se vraća opštini po automatizmu). (maksimalna površina koja se može uzeti pod zakup je 200 hektara za privredna društva; 150 hektara za preduzetnike i 100 hektara za fizička lica) Zakup se vrši prema cijenama na godišnjem nivou. 562-099-00000556-87 Vr.prih.: 721224; budž.org. 9999999; prima. Javni prihodi Republike Srpske
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Jmb
Adresa
Kontakt telefon
Broj porodičnog gazdinstva
Broj članova domaćinstva upisanih u registar
Vrsta poljoprivredne proizvodnje kojom se bavi
Stepen obrazovanja i stručna sprema nosioca gazdinstva
Podaci o mehanizaciji kojom raspolaže
Podaci o objektima koji služe u svrhu poljoprivredne proizvodenje
Podaci o postojećem stočnom fondu poljoprivrednog gazdinstva
Podaci za predmetno poljoprivredno zemljište za koje se podnosi pismena ponuda
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Kopija
Potvrda upisa u registar APIF Kopija
Punomoć (ako se zahtjev podnosi preko punomoćnika) Odjeljenje za opštu upravu Original
Dokaz o uplati depozita Banka ili pošta Ovjerena kopija
Ovjerena izjava nosioca gazdinstva o bavljenju određenom vrstom poljoprivredne proizvodnje, te posjedovanju odgovarajuće mehanizacije, objekata i grla stoke Odjeljenje za opštu upravu Original
Diploma o završenoj srednjoj poljoprivrednoj školi ili poljoprivrednom fakultetu (pošto imaju na osnovu toga određenu prednost na javnom pozivu) Obrazovna ustanova Kopija
Dokaz nadležnog organa o statusu porodice poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida prve i druge kategorije Odjeljenje za opštu upravu Original
Katastarski plan i posjedovni list kao dokaz da zemljiste u vlastitom posjedu ponuđača graniči sa katastarskom česticom poljoprivrednog zemljišta koje je predmet razmatranja Republička uprava za geodetske imovinsko pravne poslove Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zavisno od vremena dostavljanja odgovora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 20-30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Ugovor reguliše vrijeme trajanja zakupa (maksimalno 25 godina za voćnjake vinograde i druge višegodišnje zasade, a za ostale vrste korištenja od 8 do 12 godina)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca za fizička lica <Preuzimanje obrasca za pravna lica>