VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za lokalni razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za poljoprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Slaviša Knežević, Viši stručni saradnik za oblast poljoprivrede
Telefon: 057/448-712 – lokal 115
E-mail: slavisa.knezevic@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Uvjerenja se izdaju na zahtjev stranaka kao dokaz o bavljenju poljoprivredom, što im je neophodno za pojedine aktivnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 159, 160 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na uvjerenje 5 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv
Datum i mjesto rođenja
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon
Jmb/Jib
PL/ ZK izvadak
Vrsta proizvodnje
Razlog zbog kojeg se traži uvjerenje
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Posjedovni list/Zemljišno-knjižni izvadak Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove PJ Sokolac Kopija
Zapisnik sa lica mjesta ( u situacijma kada je to neophodno) Službenik odjeljenja za lokalni razvoj koji vodi postupak Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>