VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za lokalni razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za poljoprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Slaviša Knežević, Viši stručni saradnik za oblast poljoprivrede
Telefon: 057/448-712 – lokal 115
E-mail: slavisa.knezevic@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se odobrava pretvarannje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i nakon dobijanja Rješenja podnosioc zahtjeva može tražiti dozvolu za gradnju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o poljoprivrednom zemljištu, član 32, 33, 34 ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12); Odluka o utvrđivanju katastarskog prihoda, član 1 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 28/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno Kultura njiva: I klasa 2,559; II klasa 1,7084; III klasa 1,0467; IV klasa 0,5726; V klasa 0,2287; VI klasa 0,1905; VII klasa 0,1171; VIII klasa 0,0869/m² Kultura voćnjak: I klasa 3,261; II klasa 1,8128; III klasa 0,8262; IV klasa 0,4118; V klasa 0,1385/m² Kultura livade: I klasa 2,845; II klasa 1,9352; III klasa 1,167; IV klasa 0,5862; V klasa 0,2057; VI klasa 0,1251/m² Kultura pašnjaci: I klasa 0,4485; II klasa 0,2588; III klasa 0,1344; IV klasa 0,0722/m² Kultura šume: I klasa 2,9905; II klasa 2,3324; III klasa 1,4328; IV klasa 0,734; V klasa 0,1778; VI klasa 0,1706/m² 562-099-00000556-87 Vr.prih.: 722425; prima. Budžet RS
Taksa na rješenje 10 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon
Jmb/Jib
Broj katastarske čestice
Broj katastarske opštine
Zemljišno-knjižni izvadak (odnosno broj Posjedovnog lista, ako nema Zemljišno-knjižni izvadak)
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Kopija Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (naknada se plaća)
Dokaz o uplati naknade Banka ili pošta Kopija
Posjedovni list/zemljišno knjižni izvadak Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Kopija Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (naknada se plaća)
Lokacijski uslovi Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>