Anketa

U KOJOJ MJERI SE SLAŽETE DA ĆE PRUŽANJE USLUGE ELEKTRONSKIM PUTEM SMANJITI REDOVE ČEKANJA?